Srednja ekonomska škola Livno upisuje učenike u prve razrede

16. lipnja 2017., 15:35

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HB županije o upisu učenika u I.(prvi) razred srednjih škola u školskoj 2017/18. godini broj 06 -01-38-1028/17. od 31. svibnja 2017. g. Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje:

N    A    T    J    E    Č    A    J

za upis učenika u  I. (prvi) razred u školskoj 2017./18.godini

Rokovi

Prvi upisni krug:
prijave za upis 29. i 30. lipnja 2017. g. (četvrtak i petak) od 8 – 14 sati
Objava rezultata na oglasnoj ploči u ponedjeljak  3. srpnja
Upis primljenih učenika u utorak 4. srpnja od 8 –14 sati

Drugi upisni krug:
Prijave za upis u ponedjeljak 10. srpnja od 8  – 12 sati
Objava rezultata u utorak 11. srpnja
Upis učenika u  petak 14. srpnja od 8 – 12 sati

Za jesenski upisni krug objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 11. kolovoza.

Učenik prilaže na upis:

– prijavu za natječaj
– izvadak iz matične knjige rođenih
– svjedodžbu o završenom  osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne    škole, ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.

Svjedodžbe se predaju u originalu.

Struktura upisa učenika u prvi razred u Srednjoj ekonomskoj školi Livno u školsku 2017./2018. godinu :

Zanimanje  trajanje broj  broj učenika  programa  odjela  u odjelu

ekonomist – smjer poslovna informatika  4 godine   1 18

ekonomist –  smjerovi  bankarstvo i osiguranje/ financijski tehničar (kombinirani odjel)   4 godine  1  18

komercijalist/poslovni tajnik(kombinirani odjel)   4 godine  1 18

Više iz kategorije Livno